Przedstawiamy pierwszy element etapu projektowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii

Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego (firmy geodezyjne i geodeci uprawnieni) na zlecenie inwestorów, zgłaszając uprzednio zamiar wykonania tych prac w Wydziale Geodezji i Kartografii. Informacje na temat obsługi zleceń i prac geodezyjnych ze wzorami zleceń, wniosków i zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl