Ze względu na obecną, sytuację wynikającą z  postępującego zagrożenia epidemiologicznego w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej od dnia 13.03.2020 r. do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę klientów.

Obsługa odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy o pozostanie w domu i załatwianie spraw urzędowych w formie:
– elektronicznej
– telefonicznej
– drogą pocztową
– poprzez e-PUAP

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl
Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl
Profil zaufany ePUAP: proces oraz wszelkie informacje na temat zakładania profilu zaufanego znajdziecie Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
https://www.zus.pl/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/profil-zaufany-epuap1

UWAGA!
Od dnia 25.03.2020 r. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa wyłącznie przez portal:  www.praca.gov.pl

Skrzynka podawcza jest dostępna.