Właściwa jednostka: wybrany operator/ sprzedawca przez inwestora.

W przypadku „sieciowych” inwestycji ciepłowniczych, inwestor występuje do wybranego przez siebie dostawcy o wydanie warunków przyłączenia projektowanych obiektów do sieci ciepłowniczej (na stronie internetowej dostawcy powinna być dostępna informacja o obowiązujących w tym zakresie procedurach oraz koniecznych dokumentach).

W wydanych warunkach przyłączenia określane są szczegółowe wytyczne realizacji inwestycji związanej z przyłączeniem projektowanego obiektu do sieci ciepłowniczej.

Procedury: przyłączania do sieci i zawierania umowy przyłączeniowej powinny być udostępnione są na stronie internetowej przedsiębiorstwa.