Polski Fundusz Funduszy Wzrostu wesprze rozwój firm

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu (PFFW) powstał w kwietniu 2013r. ze wspólnej inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Fundusz-funduszy ma wspierać fundusze venture capital, private equity i mezzanine. Działanie PFFW umożliwi...

Zaproszenie do udziału w Polsko-Chorwackim Forum Gospodarczym

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców do udziału w Polsko-Chorwackim Forum Gospodarczym, które odbędzie się 4 lipca 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 r. pojawiają się nowe możliwości...