I-szy Dzień Młodego Przedsiębiorcy w Katowicach

Młodych przedsiębiorców, którzy chcą wiedzieć jak rozwijać swoją firmę i na jakich fundamentach budować swój sukces zapraszamy na spotkanie „Mała firma – ALL INCLUSIVE” organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 12 lutego br. Spotkanie...

Networking – sztuka tworzenia relacji

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zaprasza wszystkich studentów, absolwentów śląskich uczelni oraz wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością i samorozwojem na XIX Spotkanie Gospodarcze pt. „Networking – sztuka tworzenia relacji”....

Przedsiębiorcy i Fundusze Europejskie w latach 2014-2020

Przyszli i obecni przedsiębiorcy coraz bardziej interesują się Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. O tym jakie środki będą przeznaczone dla firm, w tym z sektora MŚP, można się dowiedzieć podczas organizowanych w całym kraju...

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2008 roku rozpoczął realizację projektu systemowego pt. „Nowe perspektywy na rynku pracy” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa...