Horyzont 2020 – fundusze na innowacje w MŚP

Horyzont 2020 jest mechanizmem finansowania innowacji, rozwoju i badań, skierowanym do naukowców i przedsiębiorców z Unii Europejskiej. Ważną częścią tego programu są właśnie granty dla małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój innowacyjnych projektów. Pierwsze...

Czy zostaniesz Akademickim Mistrzem Innowacyjności ?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich i inżynierskich z zakresu...

Rekrutacja do nowej edycji Programu YBP rozpoczęła się!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, patron programu Youth Business Poland (YBP), zaprasza do udziału w jego nowej edycji.  Youth Business Poland jest częścią The Prince’s Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia...

Ogłoszenie o sprzedaży przedsiębiorstwa

Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach ul. Hutnicza 5-9 informuje, o przetargu na sprzedaż  zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składają się: a)    zabudowane  nieruchomości w Dąbrowie Górniczej  przy ul. Perla 10 objęte...