Połączenie spółek FG S.A. oraz GARR S.A.

 Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 2 stycznia 2015 r. doszło do połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek...

Dąbrowa Górnicza Partnerem Regionalnego Property Forum

Regionalne konferencje Property Forum to szeroka platforma debaty merytorycznej na temat atrakcyjności inwestycyjnej, kondycji gospodarczej i stanu rynku nieruchomości komercyjnych w głównych ośrodkach regionalnych Polski. Najbliższe spotkanie dla naszego regionu...