Konsultacje dla lokalnego biznesu

Konsultacje dla lokalnego biznesu

W środę rusza cykl bezpłatnych konsultacji online dla przedsiębiorców. Seria porad to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu...
Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji...
Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców,...
Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych ze środków...