Lokalizacja: nieruchomość zlokalizowana w centrum miasta przy ul. 3 Maja 21.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość nieogrodzona, porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami o kształcie nieregularnym umożliwiającym zabudowę. Zabudowana wolnostojącym  budynkiem mieszkalnym z początku XX w., dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z użytkowym poddaszem – w złym stanie technicznym.

 

Dojazd: od ul. 3 Maja.

 

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00002155/0.

 

Powierzchnia: łączna powierzchnia działki  814m2
powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 621,95 m2

 

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 59/1 (k.m. 103, obręb Dąbrowa Górnicza).

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów CENTRUM „B” miasta Dąbrowy Górniczej” nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb.:
UPc– teren usług publicznych i komercyjnych.

 

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

 

Link do przetargu:  przetarg 27.02.2017r. godz. 11.00

 

Cena wywoławcza nieruchomości:              554.250,00 zł

w tym:   cena gruntu               244.970,00 zł

cena budynku            309.280,00 zł

Wadium:  55.425,00 zł

 

Podatek VAT: zwolniona z VAT

 

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

 

Załączniki

  • jpg 3 Maja 21
    Rozmiar pliku: 453 KB Pobrania: 50