Przedstawiamy trzeciego element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe jednostki: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W przypadku dokonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego inwestor jest właścicielem, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawego.