Przedstawiamy czwarty element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii

Geodezyjne prace realizacyjne wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego (firmy geodezyjne i geodeci uprawnieni) na zlecenie inwestorów.
Aktualne informacje nt. istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu można uzyskać poprzez zamówienie kopii mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Informacje w tym zakresie wraz ze wzorami zleceń, dostępne są na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl