Przedstawiamy piąty element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury

Realizacja budowy lub robót budowlanych, o których mowa w Prawie budowlanym, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
W zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót budowlanych, określa się rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Dokonywanie zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych Wydział Urbanistyki i Architektury