Przedstawiamy szósty element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Wydział Geodezji i Kartografii

Zakres informacji Możliwość dostępu
1) koncepcje zaopatrzenia obszaru w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
 2) koncepcje zaopatrzenia w wodę
i skanalizowania obszaru
 3) Informacje o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu, w tym sieci urządzeń podziemnych kopia mapy zasadniczej
Wydział Geodezji i Kartografii