Przedstawiamy szósty element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury

Prowadzenie robót budowlanych dokumentowane jest w dzienniku budowy, który jest wydawany przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Wydawanie dziennika budowy Wydział Urbanistyki i Architektury