Przedstawiamy siódmy element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przebieg procedury, opis słowny, podstawy prawne regulujące zbywanie nieruchomości w drodze przetargu, których właścicielem jest miasto Dąbrowa Górnicza.