Zapraszamy do udziału w 8 edycji  konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Konkurs adresujemy do studentów, którzy w tym roku bronić będą prace dyplomowe oraz absolwentów wyższych uczelni – mówi Aneta Nowak z Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. – Czekamy na  prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie. Ważne jest, by temat pracy związany był z rewitalizacją lub rozwojem Dąbrowy Górniczej, koncentrował się na problematyce związanej z szeroko traktowanym rozwojem miasta, podnoszeniem konkurencyjności Dąbrowy Górniczej  oraz posiadał związek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów i programów. Premiowani będą zwłaszcza autorzy prac, które przyczynić mogą się do rozwiązania konkretnego problemu miasta.

 

Laureatom konkursu przyznane zostaną Nagrody Prezydenta Dąbrowy Górniczej w wysokości: 5.000,00 zł dla autora wyróżniającej się,  zgłoszonej do konkursu, pracy magisterskiej oraz 3.000,00 zł za  wyróżniającą się pracę inżynierską lub licencjacką.

 

Na zgłoszenia udziału w konkursie i prace dyplomowe czekamy do 17 października 2016 r.

 

Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w konkursie w załączniku

Dodatkowe informacje nt. konkursu uzyskać można w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego.

Osoba do kontaktu:  Aneta Nowak tel.: 32 295 68 85, e-mail:  anowak@idabrowa.pl