Przedstawiamy ósmy element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii

W następstwie nabycia nieruchomości następuje zmiana jej właściciela, która wymaga dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Zgłoszenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Kartografii