Przedstawiamy ósmy element etapu projektowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i zatwierdzenie organizacji ruchu Wydział Komunikacji i Drogownictwa

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa z upoważnienia Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem wyłącznie na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania w Dąbrowie Górniczej. W zakresie dotyczącym realizacji inwestycji, m.in.:
1) rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian w organizacji ruchu,
2) opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych,
3) zatwierdza czasową organizację ruchu sporządzaną np. na czas budowy, objazdów,
4) zatwierdza stałą organizację ruchu, która ma obowiązywać po zakończeniu inwestycji
i przywróceniu normalnego ruchu.