Przedstawiamy dziesiąty element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii

Po zakończeniu procesu budowy inwestor jest zobligowany do przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji w celu uzyskania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu nowych i zmienionych elementów zagospodarowania terenu (infrastruktura nadziemna, naziemna i podziemna). Dokumenty z inwentaryzacji geodezyjnej są niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjne prace inwentaryzacyjne wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego (firmy geodezyjne i geodeci uprawnieni) na zlecenie inwestorów, zgłaszając uprzednio zamiar wykonania tych prac w Wydziale Geodezji i Kartografii

Informacje na temat obsługi zleceń i prac geodezyjnych ze wzorami zleceń, wniosków i zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl