Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie.

Cykl obejmuje 20 spotkań realizowanych na przełomie maja i czerwca w
większych miastach w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się na nich o
gwarancjach jakie daje im Konstytucja Biznesu i uprawnieniach jakie
przysługują im podczas kontroli. Osoby przymierzające się do założenia
firmy usłyszą z jakich ulg i uprawnień mogą skorzystać, a mali
przedsiębiorcy poznają zasady korzystania z Małego ZUS-u. Wszyscy będą
mogli poznać funkcjonalności Punktu Informacji Przedsiębiorcy oraz
dowiedzieć się jakie sprawy można online załatwić w CEiDG, dodatkowo –
jak sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta czy przyspieszyć
załatwienie swojej sprawy w urzędzie. Podczas spotkań omówimy również
praktyczne ułatwienia wprowadzone w Pakiecie MŚP, znaczenie regulowania
sukcesji w firmach oraz korzyści płynące ze skrócenia okresu
przechowywania i elektronizacji akt pracowniczych. Krok po kroku
opowiemy również o zasadach funkcjonowania Pracowniczych Planów
Kapitałowych.

– To już druga edycja tego typu spotkań. W ubiegłym roku w 80
spotkaniach wzięło udział prawie 6 tys. przedsiębiorców. W zebranych
wówczas ankietach oraz w rozmowach z przedsiębiorcami pojawiły się nowe
propozycje usprawnień dla firm. Część wzięliśmy na warsztat przy
projektowaniu kolejnych regulacji, które weszły w życie 1 stycznia 2019
roku. Nowe regulacje to też nowe potrzeby informacyjne, na które
odpowiedzią jest tegoroczny cykl spotkań „Prawo do przedsiębiorczości” –
mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Podczas spotkań przedsiębiorcy mogą uzyskać odpowiedzi na konkretne
pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wszystko w towarzyszącej konferencji strefie informacyjnej, w której
organizatorzy i partnerzy cyklu udzielają przedsiębiorcom indywidualnych
konsultacji.

Przedstawiciele PARP odpowiadają ponadto na pytania związane z ofertą
wsparcia polskich przedsiębiorstw z funduszy unijnych oraz usługami
Centrum Rozwoju MŚP.

– PARP towarzyszy przedsiębiorcom na każdym etapie ich drogi w
biznesie. Staramy się służyć im wsparciem we wszystkich aspektach
prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy też pomagać i wspierać
przedsiębiorców w najlepszym wykorzystaniu wprowadzanych udogodnień
prawnych i administracyjnych. Taką możliwość dają spotkania z cyklu
„Prawo do przedsiębiorczości”. Nasz udział w inicjatywie Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii to naturalna konsekwencja misji Agencji
– powiedziała prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Małgorzata Oleszczuk.

Partnerami strategicznymi tegorocznego cyklu są Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski. Patronat medialny nad akcją objęło Polskie Radio oraz Super Express.
W akcję zaangażowały się również: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Zamówień
Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju,
Agencja Rozwoju Przemysłu.

Szczegółowy harmonogram spotkań oraz informacje na temat konferencji i zmian dla firm można znaleźć na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl
Na stronie znajduje się też formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić, żeby wziąć udział w konferencji w dogodnym dla siebie terminie i miejscu.