9. Inwestycje sieciowe ciepłownicze

Właściwa jednostka: wybrany operator/ sprzedawca przez inwestora. W przypadku „sieciowych” inwestycji ciepłowniczych, inwestor występuje do wybranego przez siebie dostawcy o wydanie warunków przyłączenia projektowanych obiektów do sieci ciepłowniczej (na stronie...

6. Uzyskanie informacji o infrastrukturze

Przedstawiamy szósty element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Wydział Geodezji i Kartografii Zakres informacji Możliwość dostępu 1) koncepcje zaopatrzenia obszaru w ciepło, energię elektryczną i paliwa...

7. Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu

Przedstawiamy siódmy element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Przebieg procedury, opis słowny, podstawy prawne regulujące zbywanie nieruchomości w drodze przetargu, których właścicielem jest miasto Dąbrowa...