Polska Agencja Inwestycji i Handlu zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce. Interesują nas opinie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, dotyczące szerokiego spektrum czynników mających wpływ na warunki rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Badanie jest anonimowe i prowadzone w trybie on-line, dzięki czemu odpowiedzi napływają bezpośrednio do bazy. Ankietę można wypełnić do 23 listopada 2018 r. Wyniki badania zostaną opracowane w grudniu 2018 r. i zaprezentowane podczas konferencji prasowej w I kwartale 2019 r. Badanie jest realizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z firmą doradczą Grant Thornton oraz globalnym bankiem HSBC.