BHH Mikrohuta Sp. z o.o.

Szeroka gama wymiarów sprawia, iż wyroby Mikrohuty znajdują zastosowanie w wielu różnych sektorach produkcyjnych tj.: siatki i sita, obróbka na zimno, spawalnictwo, budownictwo oraz przemysł meblarski, samochodowy, medyczny, rolno-spożywczy i włókienniczy.

Modernizacja obróbki cieplnej polegająca na wyeliminowaniu amoniaku i zastąpieniu go wodorem i azotem pozwoliła uzyskać zarówno lepszą jakość wyrobów jak również podniosła znakomicie bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Mikrohuta posiada zagwarantowane dostawy bardzo dobrego wsadu zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, stąd przy uwzględnieniu wyposażenia technicznego oraz kompetentnej obsłudze jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania jakościowe i terminowe klientów.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej firmy pod adresem: http://www.mikrohuta.pl/


Adres:

ul. Katowicka 11,
41-303 Dąbrowa Górnicza

Telefon: (32) 262 58 43

Fax: (32) 262 58 43

Adres strony www: http://www.mikrohuta.pl/

Adres email: jurek@mikrohuta.pl

Obszar oczekiwanej wspołpracy:
architektura i budownictwo, motoryzacja, AGD, ciepłownictwo, przemysł spożywczy i hodowlany,