14 maja o 10:00 odbędzie się transmisja live z przedstawicielem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.  Głównym tematem będzie zewnętrze finansowanie oraz dotacje na rozwój w dobie przestoju gospodarczego

Zachęcamy do zadawania pytań ekspertom w trakcie transmisji.

Do spotkania dołączyć można za pośrednictwem oficjalnych fanpage na Facebooku
Dąbrowa Górnicza – profil oficjalny
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców (MŚP) zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Nabór jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Fundusze skierowane  są na działania inwestycyjne, ale wspierane projekty mogą mieć charakter nieinnowacyjny (nie będzie wymagana opinia o innowacyjności).  Pomoc koncentruje się w szczególności na podmiotach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, dlatego też wprowadzone będzie kryterium punktowe za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. Przewidywany poziom wsparcia sięgnie 85% (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys.

Więcej na temat proponowanego wsparcia możecie już dzisiaj poczytać tutaj:

https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527?fbclid=IwAR1QTBzVHIer7gcxgs0_6VWczFIgTKKPlVlaY0oeRNKZd2CQ6gmgP1xAyaY