Bezpłatne szkolenia, staże i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czekają na uczestników projektu „Wykorzystaj swój potencjał”.

Projekt skierowany jest do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby zakwalifikowane będą mogły m.in. skorzystać z bezpłatnych szkoleń, poradnictwa zawodowego, staży albo dotacji na rozkręcenie biznesu.

W przedsięwzięciu będzie mogło uczestniczyć 40 osób z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego woj. śląskiego. Projekt, dofinansowany ze środków unijnych, realizuje ALTER EGO – Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak. Dodatkowe informacje i zapisy – 536 440 896, m.muc@alterego-dis.pl