Wiedzieć jak i potrafić to przekazać. Posiadać doświadczenie i mieć kompetencje. Oto atuty i mocne argumenty, które sprawiły, że firma Polonia Logistyka została poproszona o edukacyjne spotkanie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej.

Tę merytoryczną lekcję przeprowadził Jakub Kokot, dyrektor firmy. Inicjatywa wpisuje się w ramy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest też bardzo dobrym przykładem życzliwych relacji na styku biznes – edukacja, jak również pożytecznej dla młodych ludzi współpracy placówki oświatowej z lokalną, dobrze prosperująca firmą.

 

„Przybliżyłem działalność firmy logistycznej, opowiedziałem o jej specyfice, o rynkowych zasadach i staraniach, by mieć konkurencyjną przewagę. Ponieważ był to wykład skierowany do młodych ludzi, którzy rozważają swoją zawodową przyszłość, mocno akcentowałem przydatność różnych profesji i specjalizacji w  przedsiębiorstwach  takich, jak nasze. Tym samym zarysowałem  obraz  szans na zatrudnienie, na karierę, rozwój” – Jakub Kokot, dyrektor Polonii Logistyki.

 

Spotkanie to dało młodzieży okazję, by poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego od praktycznej strony.  „ …to nie tylko atrakcyjna odmienność typowej szkolnej  codzienności, lecz też nieoceniona korzyść dla uczniów, mogących pozyskać wiedzę  bezpośrednio od praktyka gospodarczego” – napisała  w liście do dyrektora firmy Pani Maria Gaertner – doradca metodyczny przedmiotów zawodowych oraz szkolny koordynator obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dąbrowskim Zespole Szkół Ekonomicznych.

 

Tak więc, szkolna lekcja z biznesem przy tablicy udała się. Wywołany do odpowiedzi przedstawiciel biznesu zdał egzamin. To niewątpliwie wartość edukacyjna  i zapowiedź kolejnych takich spotkań. To jednocześnie  czytelny przykład społecznej odpowiedzialności biznesu, który Polonia Logistyka mocno akcentuje.

 

Polonia Logistyka powstała w 1999 roku, a od 2011 roku siedziba firmy mieści się w Dąbrowie Górniczej. Oferuje usługi transportowe, spedycyjne i magazynowe zgodne z najwyższymi standardami, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.