Do 31 marca br. trwa nabór wniosków o Granty Norweskie w sekcji „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. PARP oferuje wsparcie dla opracowania i wprowadzania  innowacji produktowych lub procesowych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na  środowisko. Rozwiązania te powinny być nowe przynajmniej w wymiarze firmy, choć zachęca do tworzenia (B+R) i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w skali rynku. Dotacje mogą pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln złotych.

Spotkania B2B to efektywny, tani i wygodny sposób na przedstawienie się wielu potencjalnym partnerom biznesowym w jednym miejscu i czasie. Dlatego też 2 marca br. w norweskim Oslo organizowana jest międzynarodowa giełda B2B i konferencja. Udział w giełdzie kooperacyjnej i towarzyszących jej wydarzeniach jest bezpłatny.

Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu jest realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim, dlatego zachęca się do udziału w giełdzie kooperacyjnej firmy, które współpracują już z Norwegią lub mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z podmiotem norweskim.

W celu pokrycia kosztów transportu i zakwaterowania można skorzystać z programu wsparcia na utworzenie partnerstwa (Travel Grants), do którego nabór otwarty jest do końca stycznia 2020 r. Ryczałtowa kwota dofinansowania wynosi 1200 euro. W przypadku nieskorzystania z powyższego wsparcia uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Więcej informacji na stronie Enterprise Europe Network.