1. Informacje dotyczące terenu planowanej inwestycji

Pierwszy element etapu przygotowania inwestycji. Przydatne informacje Możliwość dostępu Czego dotyczą Dane z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej- serwis geoinformacyjnego – zasoby geodezyjne i kartograficzne Dąbrowy Górniczej Serwis prowadzony przez...

3. Uzyskanie informacji o przeznaczeniu terenu

Przedstawiamy trzeci element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury Dalszy sposób postępowania w procesie inwestycyjnym uzależniony jest od faktu istnienia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania...

4. Uzyskanie informacji o warunkach zabudowy terenu

Przedstawiamy czwarty element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury 4A. Lokalizacja inwestycji na terenie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przydatne informacje/dokumenty Możliwość...

5. Określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji

Przedstawiamy piąty element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa, Wydział Urbanistyki i Architektury. 5.1. Informacje ogólne Uwarunkowania przedsięwzięcia Źródło wymagań 1. Przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na...

6. Uzyskanie informacji o infrastrukturze

Przedstawiamy szósty element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Wydział Geodezji i Kartografii Zakres informacji Możliwość dostępu 1) koncepcje zaopatrzenia obszaru w ciepło, energię elektryczną i paliwa...