6. Uzyskanie informacji o infrastrukturze

Przedstawiamy szósty element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, Wydział Geodezji i Kartografii Zakres informacji Możliwość dostępu 1) koncepcje zaopatrzenia obszaru w ciepło, energię elektryczną i paliwa...