7. Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu

Przedstawiamy siódmy element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Przebieg procedury, opis słowny, podstawy prawne regulujące zbywanie nieruchomości w drodze przetargu, których właścicielem jest miasto Dąbrowa...