7. Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu

Przedstawiamy siódmy element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Przebieg procedury, opis słowny, podstawy prawne regulujące zbywanie nieruchomości w drodze przetargu, których właścicielem jest miasto Dąbrowa...

8. Zgłoszenie zmiany właściciela nieruchomości

Przedstawiamy ósmy element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii W następstwie nabycia nieruchomości następuje zmiana jej właściciela, która wymaga dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków. Karta...

9. Nadanie nazwy ulicy (drodze dojazdowej do nieruchomości)

Przedstawiamy dziewiąty element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii W związku z przygotowywaną inwestycją należy sprawdzić w Wydziale Geodezji i Kartografii możliwość nadania numeracji porządkowej dla przygotowywanej...

10. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Przedstawiamy dziesiąty element etapu przygotowania inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania...