SZYB PARYŻ – nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny oraz usługi, w tym również terenowe obiekty sportowo- rekreacyjne

SZYB PARYŻ – nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny oraz usługi, w tym również terenowe obiekty sportowo- rekreacyjne

Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w pośredniej strefie miasta w obszarze zabudowy po byłej kopalni KWK Paryż. Działka położona bezpośrednio przy ul. Perla. W otoczeniu zakłady produkcyjno-usługowe i magazyny oraz zabudowa mieszkaniowa...
Strona 2 z 212