2. Kontrole obiektów

Przedstawiamy drugi element składający się na etap użytkowania obiektu budowlanego. Obiekty budowlane należy poddawać kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych...