2. Kontrole obiektów

Przedstawiamy drugi element składający się na etap użytkowania obiektu budowlanego. Obiekty budowlane należy poddawać kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych...

3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Przedstawiamy ostatni element składający się na etap użytkowania obiektu budowlanego.   Obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, a w przypadku zmiany sposobu użytkowania należy uprzednio dokonać zgłoszenia takiego zamiaru organowi administracji...