Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która ma na celu m.in. monitorowanie potencjału inwestycyjnego polskich regionów, opublikowała „Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2014” opracowany przez Szkołę Główną Handlową, pod kierownictwem prof. Hanny Godlewskiej – Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej. Wśród najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym województw są: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie oraz pomorskie. Co ważne, Dąbrowa Górnicza została oceniona bardzo wysoko i znalazła się wśród 10 powiatów w woj. śląskim z najwyższym wskaźnikiem PAI (potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej).

Raport uwzględnił badania obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin, prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Badaniem objęto 649 polskich gmin o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej, a polegało ono na ocenie jakości stron internetowych oraz jakości odpowiedzi na pytania przesyłane pocztą elektroniczną (przy wykorzystaniu metody tajemniczego klienta). W całym kraju tytułem „Gmina na 5!” wyróżniono 59 gmin, które uzyskały w badaniu ponadprzeciętne oceny. Tytuł „Gmina na 5!” został przyznany również Dąbrowie Górniczej, drugi rok z rzędu. Innymi laureatami z naszego regionu są: Katowice, Bytom, Mysłowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rydułtowy, Godów i Wodzisław Śląski.

 

Natomiast badania naukowe będące podstawą raportu skupiają się na walorach lokalizacyjnych danego miejsca oraz ich analizie. Wskaźnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej odnosi się do całości gospodarki narodowej, jak również do kluczowych sekcji gospodarki: przemysłu, handlu, turystyki i gastronomii, a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Dąbrowa Górnicza we wszystkich tych kategoriach otrzymała najwyższą Klasę A, co świadczy o wysokim potencjale drzemiącym w naszym mieście. Jest to również potwierdzenie skutecznego wykorzystania i promocji atutów miasta.

 

Ważnymi czynnikami uzyskania wysokiej pozycji Dąbrowy Górniczej i województwa śląskiego na tle innych regionów Polski były: rozbudowana infrastruktura drogowa i techniczna, dostęp do wykształconych kadr, w tym absolwentów szkół wyższych, a także duże możliwości inwestowania na dobrze skomunikowanych terenach (w Dąbrowie Górniczej dobrym przykładem jest chociażby teren inwestycyjny Tucznawa).

 

W raporcie nie zabrakło informacji o działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. W obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej największe inwestycje miały miejsce m.in. w Gliwicach, Tychach i Dąbrowie Górniczej. Autorzy raportu wskazali również na możliwości inwestowania w podstrefach KSSE firm z sektorów wysokich szans, tj. sektora motoryzacyjnego, BPO, IT, turystycznego, inwestycji ekologicznych i OZE.

 

Prezentacja raportu „Raport atrakcyjności województw – 2014” odbyła się 12.12.2014 r. podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. – To niezwykle ważne wskazówki dla inwestorów – przyznała obecna na spotkaniu wiceprezes PAIiIZ Anna Polak-Kocińska. Raport zbiorczy dla wszystkich województw oraz szczegółowy dla naszego województwa dostępne są na portalu PAIiIZ oraz stronie www.dabrowa-gornicza.com.

 

 

Żródło: PAIiIZ