SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Znamy Laureatów II edycji konkursu o nagrodę im. Karola Adamieckiego!

Najważniejszą częścią wczorajszej Gali Przedsiębiorczości było wręczenie nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Uczestnikiem Konkursu mogło zostać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę...

Nabór projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

Projekt rewitalizacyjny do Programu zgłosić może każdy, kto będzie realizować ten projekt i zapewni jego finansowanie, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe,...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Dane statystyczne

Dąbrowa Górnicza jest określana jako miasto przemysłowe. Spośród ponad 12 tysięcy działalności gospodarczych prowadzonych w Dąbrowie Górniczej najwięcej, bo aż 3 968, zajmuje się handlem, a także usługami związanymi z naprawą pojazdów. Natomiast w sektorze budownictwa obecnie działają 1 503 firmy, 1 038 w branży przetwórstwa przemysłowego, 891 w sektorze transportu i magazynowania, a 531 związanych jest z obsługą rynku nieruchomości. Z kolei usługi prawne, rachunkowo-księgowe, związane z badaniami, reklamą, obsługą i prowadzeniem działalności gospodarczej wykonują 1 453 firmy. Wciąż relatywnie niewiele jest działalności związanych z hotelami i gastronomią – tylko 414.

 

Dąbrowa Górnicza przyciąga inwestorów z różnych dziedzin przemysłu. W mieście znajduje się największa w Polsce huta stali: ArcelorMittal Poland i jedna z największych europejskich koksowni: Koksownia Przyjaźń należąca do Grupy JSW KOKS S.A. W przeciągu kilku lat na terenach usytuowanej w Dąbrowie Górniczej specjalnej strefy ekonomicznej wybudowano wiele zakładów produkcyjnych i usługowych, w tym Brembo Poland, Saint-Gobain Glass Polska czy NGK Ceramics.

 

Gospodarka Dąbrowy Górniczej (dane GUS za 2015 r.)
Produkcja sprzedana przemysłu: 19 576,6 mln zł.
Produkcja sprzedana przemysłu: 159 259 zł na jednego mieszkańca

 

Struktura przedsiębiorstw (dane GUS za 2015 r.)

 • wszystkie: 12 430
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 9 025
 • spółki handlowe: 1  303
 • spółki z udziałem kapitału zagranicznego: 163
 • spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe organizacje: 284
 • pozostałe: 1 663

 

Firmy według wielkości (dane GUS za 2015 r.)

 • mikro przedsiębiorstwa: 11 756
 • małe firmy: 536
 • średnie firmy: 121
 • duże przedsiębiorstwa: 17

 

Najważniejsze branże obecne w Dąbrowie Górniczej

 • hutnictwo, produkcja koksu oraz dystrybucja stali
 • budownictwo i produkcja materiałów budowlanych
 • branża motoryzacyjna
 • produkcja szkła i tworzyw sztucznych
 • logistyka, transport i magazynowanie

 

Nakłady inwestycyjne w dąbrowskich przedsiębiorstwach w 2014 roku (wg danych GUS) wyniosły 958,0 mln zł, co daje kwotę 7 764,88 zł na jednego mieszkańca.

 

Wydatki z miejskiego budżetu na jednego mieszkańca w roku 2014 (wg danych GUS) sięgnęły kwoty 8 135,57 zł, czyli więcej niż wynosi średnia dla miast na prawach powiatu z województwa śląskiego – 4 967,66 zł.