Stowarzyszenie Top 500 Innovators zaprasza na drugą edycję Design Thinking Week 2015, które odbędzie się w dniach 2-8 listopada 2015 w 13 miastach w Polsce. W ramach wydarzenia odbędą się bezpłatne warsztaty i spotkania prowadzone metodyką 5- ciu kroków Design Thinking: Empatia – Definiowanie – Generowanie pomysłów – Prototypowanie – Testowanie, poprzedzonych etapem zrozumienia oczekiwań zleceniodawcy i realiów zadanego problemu. Metoda pomaga rozwiązywać problemy skomplikowane, np. biznesowe, ekologiczne, polityczne czy społeczne i osiągać wysoki stopień innowacyjności wypracowanych rozwiązań.


Więcej informacji na: www.dtweek.pl


Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.