Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych, doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

 

Biuro projektu:

ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122

44-100 Gliwice

Tel. 534 657 310

Tel. 32 461 29 14

Mail: psf.zit@gapr.pl

 

Punkt Obsługi Przedsiębiorców w Jaworznie:

Obszar realizacji projektu: Podregion sosnowiecki

Miasta: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Siewierz, Zawiercie.

 

Urząd Miejski w Jaworznie

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

Plac Górników 5 , pokój 228

tel. 32 618 17 13, 32 618 18 84

e-mail: rg@um.jaworzno.pl

Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie

pn-śr 8:00 – 16:00

czw: 8:00 – 17:00

pt: 8:00 – 15:00

 

Informacje o projekcie znajdą się pod adresem: http://psf.gapr.pl