W ramach dotacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na realizację zadań własnych w 2014 r. ogłoszony został konkurs z obszaru Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Konkurs dotyczy organizacji Giełdy przedsiębiorczości i kooperacji.

Po raz pierwszy organizacje pozarządowe będą mogły zrealizować zadanie z obszaru Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w naszym mieście. Chodzi tu o organizację Giełdy przedsiebiorczości i kooperacji – spotkań dla przedsiębiorców połączonych z eksperckimi prezentacjami dotyczącymi wybranych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, np. pozyskiwaniania środków na rozwijanie swojej firmy.

 

Stworzenie możliwości spotkania się z fachowcami, którzy przekażą rzetelne informacje, przyniesie wiele korzyści nie tylko mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, ale także podmiotom Ekonomii Społecznej. Oprócz zdobycia praktycznej wiedzy, uczestnicy będą mogli rozwinąć swoją sieć kontaktów, poznać potencjalnych partnerów biznesowych, dostawców lub odbiorców swoich produktów i usług.

 

Do dnia 10 lutego br. czekamy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej na zgłoszenia ofert organizacji pozarządowych z Dąbrowy Górniczej oraz całego regionu, które są zainteresowane wspieraniem przedsiębiorczości.

 

Na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl znajdziecie informacje i porady dotyczące przystępowania do konkursu oraz ogłoszenie zawierające warunki szczegółowe konkursu z obszaru Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.