16 kwietnia o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej znajdującym się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a odbędzie się szkolenie informacyjne dla przedsiębiorców z zakresu elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.
Od 1 grudnia wszyscy lekarze mają obowiązek wystawienia wyłącznie
zwolnień w formie elektronicznej. Aby pracodawca miał do nich dostęp
musi założyć konto na platformie usług elektronicznych ZUS.
Z tematem w sposób wyczerpujący zapozna Państwa pracownik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Dąbrowie Górniczej.
Zapisy mailowo: biuro@zig.org.pl
Udział w seminarium jest bezpłatny.