Dnia 23 lipca Rada Ministrów przyjęła 14 rozporządzeń wprowadzających regulację wydłużającą o 6 lat termin funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców obecnych już w SSE oraz tych, którzy chcą rozpocząć w nich swoją działalność.

Według Ministerswa Gospodarki wydłużenie działalności SSE o 6 lat spowoduje, że nadal będą one ważną zachętą inwestycyjną, przyczyniającą się do zwiększonego napływu nowych projektów do Polski. Okres prawie 14 lat, który pozostał do 2026 roku pozwoli na pełne wykorzystanie terenów SSE, których limit w Polsce wynosi 20 tys. ha.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której Podstrefa Sosnowiecko – Dąbrowska działa na terenie naszego miasta, jest jedną z najprężniej działających polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych. Została ona uznana w 2012 roku przez Business Financial Times – w swoim rankingu FDI za drugą w Europie i jedenastą na świecie najlepszą strefę ekonomiczną.

 

Ciągły rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej widać również w Dąbrowie Górniczej. Czeka tu 186 ha terenów inwestycyjnych leżących w obrębie KSSE, a największy z nich (prawie 260 ha, z czego 99,5 ha jest objęte granicami KSSE) Teren przemysłowo – usługowy TUCZNAWA zostanie skomunikowany z drogami wojewódzkimi i krajowymi dzięki rozpoczętej budowie nowej drogi.

 

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy swoje inwestycje lokują w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji lub
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

 

 

Dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności w KSSE w naszym regionie podajemy bezpośredni kontakt do biura Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej.

 

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska

ul. Modrzejowska 32b
41-200 Sosnowiec

tel.: +48 32 298 89 69, +48 32 292 01 06
e-mail: sosnowiec@ksse.com.pl

Osoba pierwszego kontaktu:

     Bartłomiej Leszczyński
    kom.:606 619 337
    e-mail: b_leszczynski@ksse.com.pl