Zakład przemysłowy zlokalizowany  w centrum Dąbrowy Górniczej przy ulicy Przybylaka 15, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 2,2 ha, na działkach o numerach ewidencyjnych 6/10; 1/18 i 42. Zakład składa się z niżej wymienionych obiektów:

  1. Budynek magazynowy o konstrukcji szkieletowo – betonowej kryty płytami betonowymi i papą termozgrzewalną, wymiary: 14 x 50 x 9 metrów. Okna w części zachodniej z PCV, podłoga betonowa
  2. Budynek socjalny piętrowy o konstrukcji murowanej kryty papą termozgrzewalną. Okna PCV
  3. Budynek produkcyjny o konstrukcji stalowej o wysokości 7 metrów i powierzchni 980 m²  kryty blachą. Okna PCV, podłoga z płytek lastrico.
  4. Budynek produkcyjno – biurowy o konstrukcji stalowej w zabudowie parterowo – piętrowej o wymiarach 50 x 50 x 8 metrów kryty blachą. Okna PCV, podłoga z płytek lastrico i ceramicznych.
  5. Budynek produkcyjny o konstrukcji murowej kryty papą termozgrzewalną o powierzchni użytkowej 168 m².
  6.  Budynek biurowy o konstrukcji murowanej kryty papą termozgrzewalną o powierzchni użytkowej 77 m².
  7. Pawilon handlowy o konstrukcji z płyt warstwowych i powierzchni użytkowej 66 m².
  8. Budynek portierni o konstrukcji murowej kryty papą termozgrzewalną i powierzchni użytkowej 16 m².


Całkowita powierzchnia użytkowa zakładu – 6 289 m².

Obiekt posiada własną  infrastrukturę techniczną: dwustopniową stację redukcji gazu o przepustowości 2000 m3/h; stację transformatorową 630 kVa z możliwością rozbudowy; wodociągi i kanalizację obsługiwaną przez Dąbrowskie Wodociągi w Dąbrowie Górniczej; centralę telefoniczną.


Wyżej wymienione działki należą do oferenta, których całkowita powierzchnia wynosi 113 818 m²  i istnieje możliwość rozbudowy zakładu.

Położenie Miasto/ Gmina Dąbrowa Górnicza
Powiat Dąbrowa Górnicza
Województwo śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia  2,2 ha
Kształ działki  trapez
Możliwość powiększenia terenu  nie
Informacje dotyczące nieruchomości Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]  30.000,00 EUR
Właściciel / właściciele  Przedsiębiorca
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego tak

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ulic: Limanowskiego, Konopnickiej, Górników Redenu, Królowej Jadwigi, Sobieskiego do granicy administracyjnej z Będzinem”

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  tereny zabudowy usługowej
Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu ul. Przybylaka
Autostrada / droga krajowa [km] S1 – 3,6 km
S1/DK-94 – 5 km
A1 – 10 km
A4 – 22 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Kanał Gliwicki łączący port rzeczny w Gliwicach ze Szczecinem – 50 km od Dąbrowy Górniczej
Kolej [km] Euroterminal – Sławków – 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 20[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
70[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice
130[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]  Katowice – 20[km]
Istniejąca infrastruktura Elektryczność na terenie  tak
Gaz na terenie  tak
Woda na terenie  tak
Kanalizacja na terenie  tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie  nie
Ogrzewanie tak
Uwagi Dąbrowa Górnicza położona jest w kluczowym regionie Polski – województwie śląskim. Konurbacja Górnośląska (2,5 mln mieszkańców) to największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej. Górnośląski Obszar Przemysłowy posiada długą tradycję przemysłu ciężkiego. Obecnie Śląsk jest największym producentem samochodów w Polsce. Zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy uważają rynek śląski za stabilny, rozwojowy i atrakcyjny.

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 120 tys. ludzi, w tym prawie 70 % w wieku produkcyjnym. Instytucje oświatowe: Politechnika Śląska w Gliwicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, 4 zespoły szkół zawodowych technicznych – 1 ekonomiczny i 3 techniczne. Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik hotelarstwa, technik logistyk.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Dąbrowie Górniczej mogą liczyć na udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających biznes.

1. Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej. Pomoc publiczna oferowana z tytułu kosztów nowej inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku CIT, które określane jest mianem pomocy regionalnej. Pomoc ta udzielana jest z tytułu:
– kosztów nowej inwestycji – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub

– tworzenia nowych miejsc pracy – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwie śląskim wynosi obecnie 25%. Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy regionalnej została podwyższona do 45%, a dla średnich przedsiębiorstw do 35%.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: zrealizowania inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

3. Wsparciem w zakresie procesu inwestycyjnego zajmują się pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

4. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR:

• rekrutacja pracowników;

• przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami;

• refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne);

• refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej; • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe.