Dammam / Klagenfurt, 29 sierpnia 2017 – W poniedziałek, po uzyskaniu zatwierdzenia europejskich organów ochrony konkurencji (ECA) nastąpiło oficjalne połączenie HOBAS, spółki zależnej koncernu Wietersdorfer z Amiantit Europe (obejmujące także spółkę FLOWTITE Technology). Dwaj najważniejsi gracze na rynku rur z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) połączyli siły, tworząc spółkę joint venture pod nazwą AMIBLU. Porozumienie pomiędzy spółką WIG Wietersdorfer Holding GmbH z siedzibą w Karyntii oraz spółką Amiantit Company SAAC z Arabii Saudyjskiej, do której należy spółka Amiantit Europe, osiągnięto w grudniu 2016r. Każdy z partnerów posiada 50 procent udziałów w nowej spółce.

 

Siedziba główna spółki joint venture mieści się w Klagenfurcie. Rury GRP zapewniają zrównoważone rozwiązania w zakresie infrastruktury oraz takich zastosowań jak na przykład woda pitna, nawadnianie, gospodarka ściekami, hydroelektrownie czy instalacje w zakładach przemysłowych. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami stosowanymi do produkcji rur tworzywo GRP cechuje się wieloma istotnymi zaletami. Pod markami HOBAS i FLOWTITE oferowane są unikalne korzyści, a dzięki powstaniu AMIBLU dotychczasowi konkurenci zapewnili sobie kontynuację działalności i dalszy rozwój.

 

Bardziej przejrzysta pozycja produktów GRP stojących w opozycji do rur z tradycyjnych materiałów.

Nick Crofts, dyrektor generalny AMIBLU, oraz Claus Brun, dyrektor do spraw handlu międzynarodowego, a wcześniej dyrektor zarządzający w HOBAS, są zgodni, że dzięki połączeniu spółek mogą lepiej wspierać inwestycje związane z produktami i rynkiem, które są niezbędne do zmiany pozycji rynkowej rurociągów GRP. Ten ruch ma globalne implikacje, zważywszy na lokalizację klientów oraz licencjobiorców HOBAS i FLOWTITE Technology na całym świecie. „Woda to bezcenny surowiec, kluczowy dla istnienia życia. W AMIBLU wierzymy, że możliwe jest lepsze zarządzanie tym surowcem bez zwiększania środków inwestycyjnych. Jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania zapobiegające marnotrawstwu, zanieczyszczaniu, zakłóceniom oraz słabej wydajności dzisiejszych rurociągów, zmniejszając jednocześnie koszty kapitałowe i operacyjne” – mówi Nick Crofts, dyrektor generalny AMIBLU.

 

Dzisiejszy udział w rynku systemów rurowych GRP nie odzwierciedla korzyści, jakie zapewniają one klientom. W miarę jak zwiększają się ich oczekiwania odnośnie okresu eksploatacji, niższych kosztów utrzymania oraz zwiększenia wydajności energetycznej, władze spółki spodziewają się, że coraz więcej klientów będzie wybierać rozwiązania AMIBLU. Poza zwiększającym się udziałem w rynku w stosunku do rur wykonanych z tradycyjnych materiałów (w szczególności z żeliwa, stali i betonu), w ciągu najbliższych pięciu lat na terenie Europy zaplanowano kilka istotnych inwestycji  infrastrukturalnych, dla których rozwiązania GRP wydają się być najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

 

Kultura biznesowa obydwu spółek cechuje się ciągłą innowacyjnością oraz obsesyjną wręcz dbałością o obsługę klienta i jego zadowolenie. Dzięki zastąpieniu tradycyjnych rozwiązań (podatnych na korozję i przeciekanie) nowoczesną technologią kompozytową, można osiągnąć dużą wydajność i czystość rurociągów, a także wydłużyć okres ich eksploatacji do 150 lat. AMIBLU z pewnością zmieni oczekiwania co do tego, jak efektywnie może działać zrównoważony system gospodarki wodnej.

 

Claus Brun, dyrektor do spraw handlu międzynarodowego AMIBLU, dodaje: „AMIBLU jest niekwestionowanym liderem technologicznym, jeśli chodzi o rozwiązania wodne z GRP, co daje nam silniejszą pozycję do dalszego międzynarodowego rozwoju, na przykład na rynkach azjatyckich, afrykańskich czy w Ameryce Łacińskiej. Mamy ogromne ambicje, jeśli chodzi o rozwój, i nie możemy się doczekać, by zmierzyć się z konkurencyjnymi rozwiązaniami technicznymi na świecie“. Spółka joint venture zapewnia AMIBLU optymalne warunki, by wcielić te zamierzenia w życie.

 

O spółce AMIBLU Holding GmbH

AMIBLU ma swoją siedzibę główną w austriackim Klagenfurcie. Jest to spółka joint venture, powstała w wyniku połączenia spółki zależnej HOBAS, należącej do koncernu Wietersdorfer oraz Amiantit Europe, spółki zależnej należącej do spółki Amiantit Company SAAC w Arabii Saudyjskiej. Nazwa AMIBLU zawiera w sobie elementy nazw Amiantit i HOBAS; nowa spółka cechuje się niezwykłą dbałością o obsługę klienta oraz zrównoważoną, cyrkulacyjną gospodarką. Ze swoimi 7 zakładami produkcyjnymi i około 1,5 tys. pracownikami AMIBLU jest największym na świecie producentem rur i systemów rurowych z GRP. Każda ze spółek założycielskich posiada 50 procent udziałów w AMIBLU. Roczny obrót AMIBLU wynosi 220 mln euro, nie licząc wpływów z globalnych umów licencyjnych.

 

O Grupie HOBAS

HOBAS to spółka zależna koncernu WIG Wietersdorfer Holding GmbH, działającego w branży materiałów budowlanych i systemów rurowych, którego siedziba główna mieści się w Klagenfurcie w Austrii. HOBAS to specjalista w zakresie systemów rurowych z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) produkowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych, a sprzedawanych na całym świecie. Produkty HOBAS są z powodzeniem stosowane w takich aplikacjach jak woda pitna, ścieki, nawadnianie, odwadnianie, hydroelektrownie oraz wiele innych.

 

O Amiantit Europe i FLOWTITE Technology

Amiantit Europe i FLOWTITE Technology to spółki zależne spółki Amiantit Company SAAC z Arabii Saudyjskiej, notowanej na giełdzie tego kraju. Grupa obsługuje rynki usług komunalnych, budowlanych, przemysłowych, energetycznych i rolniczych na całym świecie, wspierając globalny rozwój infrastruktury.

 

O Wietersdorfer Holding GmbH

WIG Wietersdorfer Holding GmbH to koncern działający w branży materiałów budowlanych i systemów rurowych, z siedzibą w Klagenfurcie w Austrii. Segmenty działalności spółki obejmują cement i beton, wapno, systemy rurowe z GRP oraz systemy rur termoplastycznych. Posiadając łącznie 49 oddziałów w 36 krajach, spółka WIG Wietersdorfer Holding GmbH ma silną pozycję na rynkach austriackich i międzynarodowych za pośrednictwem swoich marek: w&p, Salonit, HOBAS, POLOPLAST, IGM i INTERCAL. Grupa zatrudnia ponad 2800 osób w Austrii i za granicą, prowadzi działalność w 27 zakładach produkcyjnych i w 2016 roku osiągnęła obroty rzędu 512,8 mln euro. Od swojego założenia przez Philippa i Gottlieba Knochów w roku 1893 spółka jest przedsiębiorstwem  rodzinnym.

 

Kontakty z prasą:

Maximilian Kunz, MAS, MAS

Unique Public Relations GmbH

Schönbrunner Straße 297, Stiege 1, 3.Stock

1120 Wien

Tel.: +43 1 877 55 43 53

e-mail: maximilian.kunz@unique-relations.at

WWW: www.unique-relations.at