Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.07.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Nowe perspektywy na rynku pracy” wyłącznie dla bezrobotnych KOBIET, które dodatkowo przynależą do jednej z następujących kategorii: osób do 25 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych lub osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że środki przeznaczone dla osób bezrobotnych niespełniających żadnej z powyższej kategorii zostały wykorzystane.

 

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie internetowej
www.pup-dg.pl//unia/nowe_perspektywy.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.

 

Projekt „Nowe perspektywy na rynku pracy” jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania  6.1.3 PO KL  „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.