Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zapraszają do udziału w IX edycji konkursu „Marka Śląskie”. Nagroda „Marka Śląskie” ma charakter honorowy i jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji i osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu i przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie.

Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.

Tytułem nagrody „Marka – Śląskie” można być uhonorowanym co roku w kategoriach:

 • Gospodarka
 • Nauka
 • Kultura
 • Dziedzictwo kulturowe regionu
 • Sport
 • Turystyka i rekreacja
 • Produkt
 • Usługa
 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Media
Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres Biura Kapituły Konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl do 30 czerwca br.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Szczegóły konkursu, regulamin oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (https://www.slaskie.pl/content/marka-slaskie  https://www.slaskie.pl/content/regulamin-konkursu—marka–slaskie) lub stronie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (www.riph.com.pl).