16 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, odbędzie się najważniejsze wydarzenie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej – Gala Przedsiębiorczości. Gala Przedsiębiorczości stanowi uroczyste zwieńczenie II edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia będzie wręczenie nagród Laureatom Konkursu. Gala Przedsiębiorczości skierowana jest do lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz świata kultury i nauki. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, ale również do wysłuchania prelekcji na temat Karola Adamieckiego.

Konkurs ten organizowany był przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego celem jest wyróżnienie i promocja najbardziej innowacyjnych oraz wnoszących nieprzeciętny wkład w rozwój miasta przedsiębiorstw sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które w swym działaniu uwzględniają etyczne i społeczne wartości. Konkurs ten to również doskonała okazja do promocji dorobku naukowego oraz osiągnięć Karola Adamieckiego, wybitnego dąbrowskiego ekonomisty.

Liczba miejsc jest ograniczona zatem wszystkie zainteresowane osoby proszone są o rejestrację https://galaprzedsebiorczosci2017.evenea.pl/)

Program wydarzenia
16:45 – 17:00  Rejestracja Gości

17:00     Powitanie gości

17:10 – 17:30 Dąbrowa Górnicza w czasach Karola Adamieckiego –Arkadiusz Rybak, Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej,

17:30 – 17:40 Podsumowanie przebiegu Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego – dr Marcin Komańda, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

17:40-18:20 Wręczenie nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

18:20- 18:50 Koncert grupy Street w autorskim programie akustycznym.

18:50- 19:00 Podsumowanie Gali i Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego – dr Marcin Komańda, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

19:00 Poczęstunek, networking

 

Laureatami I edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego byli:

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyła firma JACO.PRO Jacek Uroda

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo wyróżnienie zdobył Zakład Optyczny Izabela Gil

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo Nagrodę im. Karola Adamieckiego zdobyła firma Falami Marcin Babko

W kategorii małe przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyła BOXPOL Bochenek Spółka Jawna.

W kategorii średnie przedsiębiorstwo Nagrodę im. Karola Adamieckiego zdobyła firma Refraserwis Sp. z o.o.

Decyzją Kapituły Konkursu przyznano także Nagrodę Specjalną im. Karola Adamieckiego. Zdobyła ją Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.

 

Załączniki