Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację do projektu „Kierunek przedsiębiorczość”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania  6.2 PO KL  „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Do udziału w projekcie z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza zrekrutowanych zostanie 59 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. W projekcie przewidziano udział co najmniej 45% bezrobotnych kobiet oraz 20 % osób bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo zawodowe, szkolenia oraz bezzwrotne wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Rekrutacja prowadzona będzie od 9 września 2013 r.do 26 września 2013 r.

 

Regulamin rekrutacji wraz z Formularzem rekrutacyjnym do pobrania poniżej.

 

Regulamin rekrutacji – Kierunek przedsiębiorczość.doc

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny – Kierunek przedsiębiorczość.doc

Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych – Kierunek przedsiebiorczość.doc

Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego – Kierunek przedsiebiorczość.doc

Zał. 3 Karta rozmowy doradczej – Kierunek przedsiębiorczość.doc

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa – Kierunek przedsiębiorczość.doc

 

 

Wiecej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej projektu:

www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl               

oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokojach 21 i 7.

W tych miejscach również są dostępne dokumenty rekrutacyjne.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !