2 czerwca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14 w Warszawie, odbędzie się konferencja „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego. Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020”. Głównym celem wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja praktycznych wskazówek wynikających z badań naukowych dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa rodzinnego, a w szczególności pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji.

 

Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Partnerzy: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związek Rzemiosła Polskiego.

 

W ramach konferencji podejmowane będą następujące zagadnienia: dostępność i znaczenie różnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw rodzinnych, strategie finansowe przedsiębiorstw rodzinnych, aktywność przedsiębiorstw rodzinnych na rynku kapitałowym, jakość usług finansowych dla sektora przedsiębiorstw rodzinnych, wykorzystanie wsparcia z budżetu UE przez podmioty rodzinne, finansowanie projektów inwestycyjnych (w tym wdrażania innowacji).

 

Rejestracja pod linkiem:

http://www.fund.org.pl/redir,index?wiecej=4836&wiecej_news=1

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.