SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce. Interesują nas opinie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, dotyczące szerokiego spektrum czynników mających wpływ na warunki...

Kolejne firmy dołączyły do programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej

Od kilku miesięcy na terenie Dąbrowy Górniczej działa program Karta Młodego Przedsiębiorcy. Podczas wczorajszej Gali Przedsiębiorczości do grona kolejnych partnerów oferujących zniżki w ramach programu dołączyły nowe firmy z różnych sfer biznesu. Certyfikaty odebrali:...

Elektromobilność we Francji

Francuska Ustawa o transformacji energetycznej (z 2015 r.) zakłada zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz zrównoważonej mobilności. Transport jest dla rządu francuskiego sektorem priorytetowym, gdyż jest odpowiedzialny za emisję 1/3 wszystkich gazów...

Znamy Laureatów III edycji konkursu o nagrodę im. Karola Adamieckiego!

W środę wręczono nagrody laureatom Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Konkurs, organizowany z inicjatywy Zbigniewa Podrazy, prezydenta Dąbrowy Górniczej, odbył się po raz trzeci. To przedsięwzięcie skierowane do mikro, małych i...

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy do zapoznania się aktualną ofertą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza:  nieruchomości niezabudowane stanowiąca własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonych w...

Przyszłość mobilności: punkt widzenia głównych podmiotów działających w sektorze motoryzacyjnym.

Rewolucja przemysłowa, która dokonuje się na naszych oczach, wymaga od firm produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju. Czwarta rewolucja przemysłowa to idea transformacji...

Jak być skutecznym w kraju niemieckojęzycznym i dlaczego tylko niektórzy odnoszą sukces?

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. we współpracy z Federacją BVMW i firmą DREBERIS zaprasza Państwa na seminarium poświęcone tematyce wchodzenia polskich firm na rynki niemieckojęzyczne - niemiecki, austriacki, szwajcarski (...

Ostatni w tym sezonie Biznes Chillout już 15 listopada o godz. 18:00!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Dąbrowy Górniczej, Zagłębia i Śląska na kolejny Biznes Chillout - spotkanie networkingowe, na którym będzie można nawiązać wiele wartościowych relacji. Celem chilloutów jest integracja lokalnej społeczności...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

Zostań Laureatem Nagrody Gospodarczej

Prowadzisz biznes w Dąbrowie? Jesteś kreatywny? Kierujesz się zasadami uczciwej konkurencji, przestrzegasz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, stawiasz na rozwój pracowników? Jeśli tak, weź udział w miejskim konkursie.

Po raz trzeci, z inicjatywy Zbigniewa Podrazy, prezydenta Dąbrowy Górniczej, 19 marca (w dniu urodzin wybitnego dąbrowskiego ekonomisty) ogłoszono Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które wdrażają ciekawe inicjatywny, dbają o rozwój pracowników oraz kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrodzone mogą zostać również duże przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego organizowany jest pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Formularze oceniają niezależni eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego, dając swoje rekomendacje a Laureatów wybiera Kapituła Konkursu. Laureatów poznamy już 14 listopada  podczas honorowej Gali Przedsiębiorczości, w Pałacu Kultury Zagłębia, organizowanej w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W ubiegłym roku, Konkurs rozstrzygnięty został w trzech kategoriach: mikro, mały i średni przedsiębiorca. Zgodnie z Regulaminem Konkursu w każdej kategorii Kapituła Konkursu przyznała nagrodę i wyróżnienie.

W kategorii mikro przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyło Biuro Obrachunkowe „Wn-Ma” s.c. Doradcy podatkowi Przemysław Lichołap Zdzisława Lichołap.

W kategorii mikro przedsiębiorstwo Laureatem Nagrodę im. Karola Adamieckiego została firma KOMART Barbara Badura.

W kategorii małe przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyło EQ System Sp. z o.o.

W kategorii małe przedsiębiorstwo Laureatem Nagrody im. Karola Adamieckiego została firma OPTOKOM OUTDOOR MEDIA Grzegorz Szymański.

W kategorii średnie przedsiębiorstwo wyróżnienie otrzymało PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. 

W kategorii średnie przedsiębiorstwo Laureatem Nagrody im. Karola Adamieckiego zostały Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Do 28 września br. można złożyć swój formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty bądź osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Kapituła Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego.

Zarządzeniem Nr 2703.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 7.09.2018 r. została powołana Kapituła Konkursu w składzie:

– Marcin Bazylak, I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,

– prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,

– Janusz Dramski, Manager Business Link oddział Katowice,

– Przemysław Grzywa, Dyrektor Generalny Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców Yes for Europe,

– Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

– Karol Kohlbrenner, Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej,

– dr Marcin Komańda, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

– Mateusz Maik, Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,

– Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.,

– prof. dr hab. Jan Pyka, Prezes Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Katowicach,

– Mateusz Rykała, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej,

– Jacek Uroda, Właściciel firmy  JACO.PRO,

– Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

I edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

I edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego  rozstrzygnięta została w trzech kategoriach mikro, mały i średni przedsiębiorca. Ponadto decyzją Kapituły Konkursu dużemu przedsiębiorstwu mogła zostać przyznana Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego.

Wszystkie formularze zgłoszeniowe zostały ocenione przez Partnera Merytorycznego (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), a następnie poddano je dyskusji podczas obrad Kapituły Konkursu, którą stanowili przedstawiciele różnych środowisk współpracujących z przedsiębiorcami:

Zbigniewa Podraza– Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Marcin Bazylak- I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Piotr Wojaczek– Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka- Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
Mateusz Maik– Partner Zarządzający AIP
Tadeusz Donocik– Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz– Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. UE dr hab. Alojzy Czech- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wojciech Dyduch-
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Nagrody i wyróżnienia trafiły do najbardziej innowacyjnych oraz wnoszących nieprzeciętny wkład w rozwój miasta przedsiębiorstw sektora MŚP, działających na terenie Dąbrowy Górniczej. Firmy te kierują się etycznymi i społecznymi wartościami.

I edycja Konkursu wpisała się w obchody 100- lecia nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej, przypominając jednocześnie o 150. rocznicy urodzin Karola Adamieckiego, wybitnego dąbrowskiego ekonomisty.

Gala Przedsiębiorczości skierowana była do lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz świata kultury i nauki. Wydarzenie było okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, ale również do wysłuchania panelu dyskusyjnego „Źródła innowacji w świetle współczesnych doświadczeń” oraz prelekcji, wygłoszonej przez profesora Alojzego Czecha, na temat dorobku naukowego i życia Karola Adamieckiego.

Gali Przedsiębiorczości towarzyszyła wystawa pamiątek związanych z życiem i twórczością Karola Adamieckiego..

Decyzją Kapituły Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego:

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyła firma JACO.PRO Jacek Uroda

Firma zajmująca się nowymi technologiami w marketingu, a także podnoszeniem kompetencji i umiejętności przedsiębiorców w zakresie wdrażania narzędzi do e-marketingu. Przedsiębiorstwo to współpracuje z nie tylko z szkołami wyższymi (Akademia Górniczo- Hutnicza, Wyższa Szkoła Biznesu), ale również z instytucjami około biznesowymi (Business Link, Business Network International, Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości, Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach).

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo wyróżnienie zdobył  Zakład Optyczny Izabela Gil

Firma rodzinna prowadząca działalność w wielu branżach, jednak najbardziej znana z działalności w branży optycznej. Przedsiębiorstwo to mocno angażuje się w projekty wspierające społeczność lokalną m.in. poprzez darmowe badania oraz okulary dla najbardziej potrzebujących dzieci. Prezes Firmy angażuje się mocno w lokalne projekty wspierające postawy przedsiębiorcze szczególnie wśród młodych oraz współpracuje z wieloma przedsiębiorcami dążąc do budowania silnego środowiska biznesowego. Właścicielka firmy w 2013 r. została Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet, a w ubiegłym roku Prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia.

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo Nagrodę im. Karola Adamieckiego zdobyła firma Falami Marcin Babko

 
Firma, która w 2014 r. wprowadziła na rynek czarne mydło glicerynowe w kształcie bryły węgla. Produkt, inspirowany jest regionem śląsko- dąbrowskim i region ten promuje poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii. Firma ta nie tylko prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, ale również jest społecznie odpowiedzialna- prowadzi warsztaty dla dzieci na oddziałach onkologicznych i współpracuje z fundacją pracującą na rzecz ludzi dotkniętych autyzmem.

W kategorii małe przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyła BOXPOL Bochenek Spółka Jawna

Przedsiębiorstwo, które od 1993 r. prężnie działa w branży papierniczej. Firma ta wprowadza innowacje procesowe, które mają pozytywny wpływ nie tylko na działalność firmy, ale również na środowisko naturalne. Firma ta planuje kolejne inwestycje- budowę inteligentnego magazynu i hali produkcyjnej. Działania tego przedsiębiorstwa zostało docenione przez Puls Biznesu i Gazetę Forbes.

W kategorii średnie przedsiębiorstwo Nagrodę im. Karola Adamieckiego zdobyła firma Refraserwis Sp. z o.o.

Firma świadcząca usługi z branży ogniotrwałego budownictwa przemysłowego również poza granicami kraju. Przedsiębiorstwo to pracuje z takimi markami jak NGK Ceramics Sp. z o.o., Schunk GmbH& Co. KG czy Pyrotek. Podejmuje również współpracę z Politechniką Śląską, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Instytutem Szkła i Ceramiki w Gliwicach. Firma ta czynnie uczestniczy w życiu miasta wspierając m.in. inicjatywy sportowe.

Decyzją Kapituły Konkursu przyznano także Nagrodę Specjalną im. Karola Adamieckiego. Zdobyła ją Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.

Przedsiębiorstwo, którego większościowym akcjonariuszem jest konsorcjum tworzone przez dwie polskie firmy, a którego historia sięgają roku 1940. Firma zajmuje się produkcją silników elektrycznych (w tym budowy specjalnej) oraz innych maszyn i urządzeń elektrycznych; prowadzi również działalność usługowej w zakresie remontów maszyn elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia. Od ponad 70 lat silniki z tej firmy pracują w większości produkowanych w kraju maszyn górniczych. W ostatnich latach połowa z nich trafia na eksport, potwierdzając przynależność spółki do ścisłej czołówki światowych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa, oferujących coraz nowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania techniczne, zwiększające nie tylko wydajność pracy, ale również podnoszące bezpieczeństwo pracy pod ziemią. Nad nowymi konstrukcjami pracuje biuro inżynierskie i własne laboratorium. Firma jest laureatem wielu nagród w tym m.in. Produkt Eksportowy, Złoty Medal za innowacyjny Produkt.

II edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego.

II edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego.

Uczestnikiem Konkursu mogło zostać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które:

 1. wdrożyło w ciągu ostatnich 3 lat i wykorzystuje innowacje (produktowe, procesowe, marketingowe bądź organizacyjne),
 2. stosuje rozwiązania bliskie teorii organizacji i zarządzania Karola Adamieckiego,
 3. przestrzega zasad etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uczciwej konkurencji,
 4. inwestuje w rozwój pracowników,
 5. współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, przyczynia się do rozwoju i promocji kształcenia dualnego,
 6. realizuje znaczące projekty inwestycyjne,
 7. realizuje projekty w dziedzinie B+R,
 8. współpracuje z innymi przedsiębiorstwami, ale również samorządem oraz uczelniami,
 9. poprzez swoje działania lub produkty przyczynia się do promocji miasta Dąbrowa Górnicza jako silnej gospodarki regionu lub posiada rozpoznawalną markę.

Powyższe kryteria oceny związane są z celami konkursu, wśród których można wyróżnić przede wszystkim promocję innowacyjnych firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw mających wpływ na rozwój gospodarczy Dąbrowy Górniczej, promocję wizerunku samego miasta oraz Uniwersytetu Ekonomicznego jako podmiotów wspierających przedsiębiorczość i przedsiębiorstwa; promocję przedsiębiorstw uwzględniających etyczne i społeczne wartości, a także promocję naukowych i przemysłowych dokonań Karola Adamieckiego.

Taki zestaw celów konkursu może wydawać się rozległym i eklektycznym, lecz nie wolno zapominać, że zgodnie z osiągnięciami naukowego nurtu zarządzania, którego prekursorem był Karol Adamiecki, efektywność gospodarcza jest zjawiskiem złożonym, które podlegało nie tylko prawidłowościom operacjonalizacji i pomiaru ilościowego, ale także zawierało zagadnienie jakości pracy i wszelkie aspekty z nią związane, które dziś możemy wiązać m.in. z koncepcją kapitału społecznego. Karol Adamiecki w swym referacie na I zjazd Zrzeszenia Naukowej Organizacji Pracy w Polsce w 1924 roku pisał:

„Jeżeli zważymy, że cały ten organizm wytwórczy składa się nie tylko z urządzeń i maszyn ale i z ludzi, którzy stanowią jak gdyby ogólny zbiorowy system nerwowy, kierujący całym organizmem, i którzy są maszynami niesłychanie subtelnymi, mającemu własności i interesy nie tylko fizyczne, ale i duchowe o skali tak niezmiernie rozległej, to zrozumiemy, jak bardzo trudne i odpowiedzialne jest zadanie kierownika, czy to kierującego całym zakładem przemysłowym, czy poszczególnymi jego częściami”.

Świadomi celów konkursu, kryteriów oceny jego uczestników, jak i wielkości pozostawionego przez Karola Adamieckiego dorobku członkowie Kapituły Konkursu, spotkali się w dniu 7 listopada b.r. w Urzędzie Miejskim  w Dąbrowie Górniczej.

W skład Kapituły weszły następujące osoby reprezentujące różne środowiska współpracujące z przedsiębiorcami:

Przewodniczący kapituły – Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej

– Marcin Bazylak, I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,

– prof. UE dr hab. Alojzy Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

– prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

– Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,

– Przemysław Grzywa, Wiceprzewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach,

– Tomasz Kamiński, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu,

– Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii,

– prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,

– Mateusz Maik, Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,

– Mateusz Rykała, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Spotkanie Kapituły posłużyło zapoznaniu się z raportem oceny uczestników konkursu przygotowanym przez partnera merytorycznego i  dokonaniu przez Kapitułę ostatecznych rozstrzygnięć  w kwestii przyznania nagród i wyróżnień. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, pierwszej oceny merytorycznej dokonał Partner Konkursu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i on zarekomendował Kapitule finalistów, którzy spośród wszystkich zgłoszeń uzyskali najwyższą ocenę. Z grona finalistów Kapituła niezależnie dokonała oceny. Po przeprowadzonej dyskusji każdy członek Kapituły przyznał w głosowaniu tajnym punkty, które następnie zostały zsumowane i dały podstawę do ogłoszenia wyników.

Obradom kapituły konkursu zostały poddane wnioski następujących przedsiębiorstw:

 1. Biuro Obrachunkowe „Wn-Ma” s.c. Doradcy podatkowi Przemysław Lichołap Zdzisława Lichołap, data rozpoczęcia działalności 2000 rok, branża księgowość i doradztwo podatkowe;
 2. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., data rozpoczęcia działalności 1976 rok, branża wodociągowo-kanalizacyjna;
 3. EQ System Sp. z o.o., data rozpoczęcia działalności 2003 rok, branża IT;
 4. Home-Projekt Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, data rozpoczęcia działalności 2014 rok; branża usług deweloperskich i home stagingu
 5. Komart Barbara Badura, rok rozpoczęcia działalności 2015, branża reklamowa
 6. Optokom Outdoor Media Grzegorz Szymański, rok rozpoczęcia działalności 2004 rok, branża reklamowa
 7. PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., rok rozpoczęcia działalności 1991 rok, branża górnicza, budowlana i rolnicza
 8. Refra Sp. z o.o., data rozpoczęcia działalności 2003 rok, branża budownictwa ogniotrwałego.

Zgłoszeń do konkursu dokonały zatem przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże, będące również w odmiennym okresie rozwoju – zarówno firmy młode, jak i mogące wykazać się doświadczeniem rynkowym. To wewnętrzne zróżnicowanie uczestników konkursu nie miało jednak wpływu na jakość zgłoszeń. Członkowie Kapituły z uznaniem stwierdzili, że zgłoszenia w wysokim stopniu spełniają regulaminowe kryteria oceny, co może tylko dobrze świadczyć o rozwoju dąbrowskiego biznesu. W dyskusji przeprowadzonej w ramach obrad Kapituły dwie kwestie stały się głównym polem do prowadzenia dyskusji. Pierwszym z nich był problem innowacyjności przedsiębiorstw zgłoszonych do konkursu, a przede wszystkim jej intensywność i szeroki zakres. Wskazywano na wykazane we wnioskach innowacje o charakterze organizacyjnym, procesowym, produktowym, czy technologicznym, finansowane zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Drugą taką kwestią stała się  deklarowana i rzeczywista odpowiedzialność społeczna podmiotów gospodarczych, wyrażająca się w zaangażowaniu w tzw. lokalność, czyli działalności na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz najbliższego regionu. Wyrażała się ona w zgłoszonych wnioskach m.in. przez wspieranie klubów sportowych, instytucji kultury, aktywny udział w stowarzyszeniach biznesowych, współpracę z instytucjami edukacyjnymi i szkolnictwem wyższym, czy organizację i wsparcie wydarzeń realizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

W obu powyższych kwestiach członkowie Kapituły z uznaniem wypowiadali się o osiągnięciach zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw. Po przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania, mającego zdecydować o ostatecznych rozstrzygnięciach w ramach konkursu.

Konkurs rozstrzygnięty został w trzech kategoriach: mikro, mały i średni przedsiębiorca. Zgodnie z Regulaminem Konkursu w każdej kategorii Kapituła Konkursu przyznała nagrodę i wyróżnienie.

W kategorii mikro przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyło Biuro Obrachunkowe „Wn-Ma” s.c. Doradcy podatkowi Przemysław Lichołap Zdzisława Lichołap.

Firma, która wprowadziła nowoczesny system księgowy, który pozwolił na szybsze i przejrzyste prowadzenie księgowości klientów; wprowadziła usługi on-line i  innowację organizacyjną w postaci powołania komórki odpowiedzialnej za odbiór dokumentacji bezpośrednio u klientów. Dba ona o rozwój pracowników kierując ich w ramach realizowanego projektu na szkolenia zarówno z zakresu profesjonalnych kompetencji zawodowych, jak i m.in.  z umiejętności miękkich i rozwoju osobistego.  W ramach swojej działalności w stowarzyszeniu Przedsiębiorców Zagłębia  promuje przedsiębiorczość w regionie, uczestniczy i współorganizuje konferencje biznesowe. Wspiera kluby sportowe  i co roku wraz z Children International Summer Village Polska oddział Dąbrowa Górnicza pomaga w międzynarodowej wakacyjnej wymianie dąbrowskich dzieci.

W kategorii mikro przedsiębiorstwo Laureatem Nagrodę im. Karola Adamieckiego została firma KOMART BARBARA BADURA.

Firma, która w związku z realizacją współpracy z klientami wdrożyła system zdalnego zarządzania projektem, w którym etap projektowy przebiega wielotorowo, przyczyniając się do znacznego skrócenia czasu realizacji zadań. Współpracuje z innymi lokalnymi firmami przy realizacji projektów. Zorganizowała ona dwie edycje szkoleń i warsztatów skierowanych do lokalnych mikroprzedsiębiorstw z zakresu rozwoju firmy w mediach społecznościowych. Jest również inicjatorem akcji społecznej promującej lokalną gwarę – Gwara Zagłębiowska dla Ciućmoków.  Wraz z Biblioteką Miejską w Dąbrowie Górniczej zrealizowała projekt przybliżający kulturę Zagłębia Dąbrowskiego. W ramach Zagłębiowskiej Akademii Liderów przeprowadziła szkolenie dla uczniów i studentów. Jako członek Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia uczestniczy w spotkaniach aktywizujących przedsiębiorców w regionie.

W kategorii małe przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyło EQ System Sp. z o.o.

Firma zajmująca się praktycznym wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0 przez automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych. Stworzyła ona, wykorzystuje  i rozwija w tym celu platformę XPRIMER, której pierwsza wersja została zrealizowana ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i uznana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN za jeden z najbardziej innowacyjnych produktów polskiej gospodarki. Współpraca biznesowa obejmuje cały glob. Partnerami są firmy z Czech, Włoch, Stanów Zjednoczonych, czy Japonii. Dąży ona do regularnego podnoszenia kompetencji własnych pracowników. Angażuje się w akcje charytatywne i wspiera ambitne przedsięwzięcia osób prywatnych. Współpracuje ze szkolnictwem wyższym promując kształcenie dualne, organizuje wizyty studyjne studentów, prowadzi rekrutację stażystów i praktykantów.  Aktywny członek dąbrowskiego środowiska biznesowego, wspiera lokalne inicjatywy i bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych w Dąbrowie Górniczej.

W kategorii małe przedsiębiorstwo Laureatem Nagrody im. Karola Adamieckiego została firma OPTOKOM OUTDOOR MEDIA GRZEGORZ SZYMAŃSKI.

Firma, która sukcesywnie wykorzystuje w swoich działaniach innowacje procesowe oraz technologiczne. Wykorzystuje zautomatyzowany proces produkcyjny oparty o nowoczesny park maszynowy zaprojektowany ze względu na elastyczne podejście do klienta. Wprowadziła technologię druku opartą o ekologiczne farby światło utwardzalne. Wdrożyła projekt badawczy mający na celu wypracowanie technologii, w wyniku której produkty będą odporne na zarysowania oraz silną adhezję. Stosuje zespoły projektowe przy realizacji poszczególnych zamierzeń biznesowych. Pracownicy biorą udział w szkoleniach branżowych i warsztatach interpersonalnych, a także  w konferencjach, kongresach i wydarzeniach coworkingowych. Współpracuje ze szkołami i uczelniami z terenu zagłębia oferując staże, wspierając inicjatywy edukacyjne i przedsiębiorcze oraz organizując warsztaty. Wspiera dąbrowskie kluby sportowe i sportowców,  a także wydarzenie sportowe i kulturalne. Pozostaje aktywnym członkiem dąbrowskiego środowiska biznesowego, a jego działania w tym obszarze są nastawione na integrację i edukację przedsiębiorców.

W kategorii średnie przedsiębiorstwo wyróżnienie otrzymało PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. 

Przedsiębiorstwo, które wprowadziło nowoczesne systemy zarządzania pracą maszyn oraz System Zarządzania Jakością i Zakładową Kontrolę Produkcji;  zrealizowało dwa projekty dofinansowane z funduszy unijnych, dzięki którym wprowadzono na rynek nowe produkty. Zrealizowało prace badawcze współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspiera rozwój pracowników oraz pomaga instytucjom kulturalno-oświatowym oraz instytucjom i klubom sportowym (w tym z terenu Dąbrowy Górniczej); aktywnie współpracuje ze szkolnictwem wyższym i ze zagłębiowskim środowiskiem biznesowym.

W kategorii średnie przedsiębiorstwo Laureatem Nagrody im. Karola Adamieckiego zostały DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo, które wdrożyło Efektywny Model Zarządzania wykorzystujący koncepcję i narzędzie Balanced Scorecard, a także zintegrowany system informatyczny. Wdrożyło ponadto w ramach zarządzania procesami takie narzędzia biznesowe jak: Risk Management, Asset Management, Project Management. Przeprowadziło i wprowadziło szereg innowacji i usprawnień w zakresie działalności podstawowej, obejmujących m.in. modernizację i inwestycje w infrastrukturę współfinansowane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wdrożyło także nowe metody badawcze o  charakterze mikrobiologicznym i fizykochemicznym oraz  poszerzyło program współpracy własnej jednostki badawczej z innymi laboratoriami. Realizuje ono również projekt badawczy przy współudziale Politechniki Krakowskiej. Stara się wykorzystywać pełen potencjał pracowników dla wspólnego budowania przyszłości firmy. Promuje edukację ekologiczną oraz systematycznie udziela pomocy finansowej i rzeczowej instytucjom charytatywnym i oświatowym na cele rożnego rodzaju przedsięwzięć na terenie Dąbrowy Górniczej. Pozostaje liderem współpracy pomiędzy podmiotami w swojej branży.

Załączniki