Do 30 września przyjmowane są wnioski w konkursie 7.1.3 OSI RPO WSL na lata 2014-2020.

Fundusze w tym poddziałaniu można przeznaczyć na wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych w 71 miastach województwa śląskiego należących do Obszarów Strategicznej Interwencji w tym dla Dąbrowy Górniczej – lista wszystkich miast w Załączniku nr 18 do regulaminu na stronie http://rpo.wup-katowice.pl/lsi/nabor/436.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to prawie 31  mln zł! Jest szansa na rozwój własnego miejsca zamieszkania, jest nadzieja na poprawę sytuacji zawodowej i osobistej mieszkańców.

W razie wątpliwości bądź niejasności  w zapisach dokumentacji konkursowej prosimy o pytania do Punktu Kontaktowego EFS w siedzibie WUP. Wszystkie informacje kontaktowe poniżej.

Przyjdź do siedziby WUP w Katowicach przy ul. Kościuszki 30 ( w godz. 7.30-15.30) Zadzwoń: nr tel. 32 757 33 11. Napisz : efs@wup-katowice.pl

Szczegółowe warunki znajdziesz na naszej stronie: http://rpo.wup-katowice.pl/lsi/nabor/436