Około 7-10 nowych projektów inwestycyjnych spodziewa się pozyskać w I kw. 2015 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Szacunki na cały 2015 r. to 12-15 projektów o wartości 1-1,5 mld zł, przekładających się na ok. 1,3 tys. nowych miejsc pracy.

Po pierwszym półroczu przedstawiciele Strefy szacowali, że być może do końca roku uda się im pozyskać kilka nowych projektów inwestycyjnych. Wskazywali jednak wówczas na brak przepisów regulujących inwestowanie na nowych zasadach (ich przygotowanie leży w gestii resortu gospodarki). Teraz przypominają, że stosownego rozporządzenia w tej sprawie nadal nie ma.

„Zwiększona aktywność inwestorów, która najczęściej przypadała na ostatni kwartał roku, teraz prawdopodobnie przesunie się na pierwsze miesiące nowego roku. Jest to oczywiście związane z procesem legislacyjnym dotyczącym funkcjonowania SSE w Polsce, który mamy nadzieję nie był na tyle długi, żeby wpłynąć na decyzje inwestorów” – powiedział PAP prezes KSSE Piotr Wojaczek.

„Patrząc na zainteresowanie inwestorów katowicką strefą z ostatniego półrocza, jesteśmy przekonani, że w pierwszym kwartale 2015 r. uda się pozyskać około 7-10 nowych projektów inwestycyjnych, które będą warte co najmniej 700 mln zł” – dodał Wojaczek.

Zasygnalizował, że nowe projekty powinny ulokować się m.in. na terenach KSSE w Częstochowie i w Krapkowicach. Władze Strefy liczą też, że uda się im pozyskać pierwszego inwestora na teren Regionalnego Parku KSSE w dzielnicy Dąbrowy Górniczej Tucznawie. To jedyny z trzech Regionalnych Parków Strefy (są jeszcze w Ujeździe w woj. opolskim oraz w Zabrzu) obecnie bez inwestora.

Dotąd było to związane m.in. z uzbrajaniem tamtejszego terenu. Cały obszar inwestycyjny w dąbrowskiej Tucznawie liczy blisko 260 hektarów, z czego 99,5 ha wcielono do dąbrowsko-sosnowieckiej podstrefy KSSE. Na początku listopada br. miasto otworzyło komunikującą ten teren, 9-kilometrową trasę między węzłem drogi krajowej nr 94 z drogą nr 790, a skrzyżowaniem z drogą nr 796.

„Prace związane z budową dróg dojazdowych i uzbrajaniem tego terenu, które niebawem się zakończą, pozwalają sądzić, że jest on już odpowiednio przygotowany pod kolejne projekty inwestycyjne” – uznał Wojaczek.

Dodał, że w 2015 r. strefa będzie chciała m.in. wykorzystać potencjał wszystkich trzech swoich Regionalnych Parków, a także terenów włączonych do niej w 2014 r. W maju br. rząd zdecydował o rozszerzeniu wcześniejszego obszaru strefy o 346 ha – m.in. o grunty w Tychach, Bieruniu, Częstochowie i Gliwicach. Prezes KSSE ocenił, że prognozy na cały 2015 r. „wyglądają raczej optymistycznie”.

„Spodziewamy się 12-15 projektów o wartości 1-1,5 mld zł i odpowiednio 1,3 tys. nowych miejsc pracy. Część z nich wymaga dodatkowego uzbrojenia i przygotowania, natomiast pozytywne nastawienie władz miast i gmin do aktywnego uczestnictwa w procesie dozbrajania terenów dobrze dla nich rokuje” – skonkludował Wojaczek.

W 2013 r. KSSE pozyskała 29 nowych projektów inwestycyjnych, a w 2012 r. – 25. Łączna wartość pozyskanych w 2013 r. nowych inwestycji wyniosła co najmniej 1 mld 545 mln zł, wobec 1,5 mld zł w 2012 r. W 2013 r. roku inwestorzy zadeklarowali utworzenie 1,3 tys. nowych miejsc pracy, a rok wcześniej – ok. 800.

Obecnie całkowita powierzchnia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi 2348 ha, z czego 1000 ha pozostaje wolnych – do zagospodarowania.

(pap)

www.wnp.pl